حوادث
 
قالب وبلاگ
به گزارش خبرنگار ما، در ابتداي جلسه رسيدگي به اين پرونده كه چهارشنبه گذشته در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد، روشن نماينده دادستان تهران در توضيح كيفرخواست صادره گفت: 10 آذر
سال‌گذشته جسد مردي جوان به نام كاظم در كنار بزرگراهي در نزديكي خيابان بهمن پيدا شد. با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در مورد او آغاز شد. هرچند در ابتدا به نظر مي‌رسيد علت مرگ تصادف ‌است، ماموران بعد از چند ماه تحقيق پي بردند سميرا همسر مقتول با مردي به نام علي رابطه داشت و شوهرش هم در جريان اين رابطه قرار گرفته بود. با به‌دست‌آمدن اين اطلاعات سميرا بازداشت شد و اعتراف كرد روز حادثه شوهرش با علي قرار داشت.
نماينده دادستان ادامه داد: «ماموران در ادامه علي را شناسايي و بازداشت كردند. علي در ابتدا مقاومت كرد اما بعد از انجام بازجويي‌هاي متعدد لب به اعتراف گشود و گفت اتهامم را قبول دارم، من با كاظم درگير شدم و به خاطر ترس با ماشين او را زير گرفتم. متهم ادعاهاي مختلفي را مطرح كرده و يك ‌بار هم گفته به سر مقتول ضربه زده است. با اين حال مطابق مدارك ارايه‌شده به دادگاه به عنوان نماينده دادستان تهران براي علي متهم رديف اول به اتهام قتل عمدي كاظم و براي سميرا متهم رديف دوم به اتهام معاونت در قتل درخواست صدور مجازات را دارم.»
در ادامه اولياي‌دم مقتول در جايگاه حاضر شدند و براي متهم رديف اول درخواست صدور حكم قصاص كردند. سپس علي در جايگاه حاضر شد و گفت: اتهامم را قبول ندارم. من كاظم را نكشتم و مرگ او يك تصادف بود. او گفت مدتي بود كه با سميرا آشنا شده ‌بودم و با هم صحبت مي‌كرديم. مي‌دانستم او با شوهرش مشكل دارد. سميرا به من گفته ‌بود مي‌خواهند از هم جدا شوند. روز حادثه كاظم با من تماس گرفت و گفت مي‌داند با زنش رابطه دارم. او از من خواست با هم قراري بگذاريم. كاظم گفت مي‌خواهد با من صحبت كند. من هم قبول كردم. وقتي با ماشين به محل قرار رفتم، ديدم كاظم هم با موتور آمده‌ است. پياده شدم و به سمتش رفتم، كاظم چيزي شبيه چوب را بلند كرد تا من را بزند من هم ترسيدم و فرار كردم. سوار ماشينم شدم و رفتم. كاظم با موتور كمي من را تعقيب كرد اما من از محل دور شده ‌بودم. چند ساعت بعد دوباره به محل برگشتم. كاظم هنوز منتظرم بود وقتي مرا ديد دوباره به سمتم حمله كرد. با موتور جلوي من آمد خواستم فرار كنم. پايم را روي گاز گذاشتم، خيلي دستپاچه شده ‌بودم. يكدفعه ماشينم به موتور كاظم برخورد كرد و او روي زمين افتاد. خيلي ترسيدم پياده ‌شدم و كاظم را كه داشت ناله مي‌كرد سوار ماشين كردم. چند متري رفتم اما بعد ترسيدم و دوباره برگشتم. در حالي ‌كه كاظم همچنان داشت ناله مي‌كرد او را در صحنه حادثه گذاشتم و برگشتم. چند ماه بعد هم من را به اتهام قتل بازداشت كردند. متهم درباره اينكه چطور در دادسرا به قتل اعتراف كرد، گفت: در دادسرا تحت فشار بودم و از من مي‌خواستند اعتراف كنم من هم هر بار هرچيزي را كه به ذهنم مي‌رسيد مي‌گفتم. در ادامه عبدالصمد خرمشاهي وكيل‌مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: در نظريه پزشكي قانوني آمده ‌است، جسمي سخت به سر مقتول برخورد كرده و همين علت اصلي مرگ است. كارشناسان تصادف هم اعلام كرده‌اند تصادفي اتفاق نيفتاده‌ است در حالي‌كه موكل من مدعي است با مقتول تصادف كرده ‌است. اين نشان مي‌دهد مقتول با ضربه تصادفي كه موكل من با او داشته كشته‌ نشده ‌است. به نظر مي‌رسد در اين خصوص نقصي وجود دارد و دادسرا بايد تعيين مي‌كرد علت دقيق مرگ و نحوه آن چگونه بوده‌ است. در حالي ‌كه دادسرا نحوه حادثه را مشخص نكرده ‌است و با توجه به چيزي كه در كيفرخواست آمده يعني مرگ بر اثر تصادف عمدي بنابراين موكل من بايد تبرئه شود چون پزشكي قانوني اعلام كرده كه مرگ بر اثر اصابت جسم سخت به سر بوده‌ نه تصادف.
در ادامه متهم رديف دوم يعني سميرا در جايگاه حاضر شد و گفت: من با علي رابطه داشتم و اين موضوع را قبول دارم، البته ما با هم فقط حرف مي‌زديم اما من در قتل شوهرم هيچ ‌نقشي نداشتم و اصلا نمي‌دانستم علي و شوهرم ديدار داشتند و بين آنها اتفاقي افتاده ‌است.
با توجه به گفته‌هاي طرفين هيات قضات شعبه 74 براي تصميم‌گيري در اين خصوص وارد شور شدند.

[ شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ] [ 2:55 ] [ فدیشه ای ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مروری بر اخیار حوادث
لینک های مفید
  • قیمت سکه
  • خشم